Artifex Webconsultancy

logo_rondArtifex Webconsultancy houdt zich vooral bezig met internet gerelateerd strategisch advies, het ontwerp en de implementatie van allerhande webprojecten, logo en huisstijl ontwerp en web analyse. Het complete traject van idee tot uitwerking en beheer van uw webproject kan door ons worden verzorgd. Vanuit doelgericht onderzoek geven wij praktisch advies voor optimalisatie en werken wij aan haalbare oplossingen.

In drie woorden: Web Presence Management.

Planning & Strategie

We proberen door goede communicatie de klant zo veel mogelijk te betrekken bij het proces. Samen brainstormen, ideeën opstellen en uitwerken is waar we goed in zijn. Het ontwerpen van een goede website is daarom ook een iteratief proces. Al snel na onze start bleek er een grote kloof tussen de wensen van de klant en de vaak technische eisen van technici. Als webconsultancy bureau zorgen wij ervoor dat de wensen van de klant worden vertaald naar duidelijk begrijpbare en haalbare doelen. Per project bekijken we samen wat de strategie is om deze doelen te behalen.

Ontwerp & Implementatie

Nadat het project plan gerealiseerd is kan er een eerste ontwerp worden opgesteld. Het ontwerp wordt in verschillende fases, van weinig tot veel detail uitgewerkt op basis van de doelen van de klant. Het ontwerp omvat zowel de technische functionaliteiten als de esthetische. Het uiterlijk van uw website is immers de verpersoonlijking van uw ideeën.
Ook op het web heeft u maar een kans op een goede indruk!

Tests & Oplevering

Wanneer de implementatie van het ontwerp voltooid is wordt het project aan rigoureuze tests onderworpen om zowel de gebruiksvriendelijkheid als de performantie te testen. Het streven is hierbij altijd een gebruiksvriendelijke website, die ondanks uitgebreide functionaliteit toch simpel te gebruiken is door de bezoekers en beheerders. Studies tonen aan dat lange laadtijden de #1 reden zijn voor bezoekers om websites te verlaten, dus ontwerpen wij onze websites altijd met performance in het achterhoofd.
Nadat wij en de klant het project als gereed hebben bevonden vindt de oplevering en lancering plaats. Maar daar stopt onze service niet.

After-Sales

Wij bieden ook uitgebreide analyse en optimalisatie van uw website aan, zodat u ook in de toekomst tevreden blijft over uw project. Denk hierbij aan rapportage over bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, zoekmachine optimalisatie, conversieverhoging etc.

onze werkwijzein 3 stappen

Voor het ontwerp van een nieuwe website, of dat nu een webshop, bedrijfspagina of blog is, doorlopen we dezelfde drie stappen.

Planning & Strategie

Ontwerp & Implementatie

Tests & Oplevering

Artifex Webconsultancy
TOP